Gezond & Zeker Logo

Gezond & Zeker

17062 Deelnemers

WELKOM

Tip van de dag

Meer tips
Voorkom vallen

Wist u dat er in Nederland in 2000 3,8 miljoen ouderen waren (65 +) en dat er in 2030 waarschijnlijk ruim 6 miljoen zullen zijn En dat van die 3,8 miljoen er 1,2 miljoen één keer per jaar valt en 0,6 miljoen twee keer of vaker? En dat 15.
Lees Meer...

Agenda

24-04-2014
Bijeenkomst Ergonomisch verantwoorder werken in de thuissituatie?
06-05-2014
Workshop ‘Zelfsturende teams en Duurzame Inzetbaarheid, hoe doen ze dat?’
13-05-2014
RegioSessie ‘Omgaan met agressie' De Bilt
15-05-2014
RegioSessie ‘Omgaan met agressie' Eindhoven

Poll

Fysieke belasting in de zorg is de afgelopen 10 jaar:

 

Welkom op Gezondenzeker.nl

Welkom op gezondenzeker.nl, de site over preventie van fysieke belasting in de zorg. Naast factoren als agressie en werkdruk is fysieke belasting vaak de oorzaak van verzuim en ziekte in de Nederlandse gezondheidszorg. Dit vraagt om preventiebeleid en aandacht voor fysieke belasting op de werkvloer.

Hieronder vind je een impressie van de Gezond & Zeker Kennisdagen 2013, het kennisevenement van Gezond & Zeker, dat op 28 en 29 oktober in Nieuwegein werd gehouden.

Gezond & Zeker
In de praktijk blijkt dat de aandacht voor preventie van fysieke belasting en voor agressie na verloop van tijd inzakt of zelfs niet doordringt op de werkvloer. Collega’s vervallen in oude gewoonten of zijn niet op de hoogte van het bestaan van nuttige informatie en tips. Voor deze continue aandacht op de werkvloer vervult de ergocoach of de veiligheidscoach een belangrijke rol. Jullie houden deze thema's op de agenda. 

Je staat er bij deze taak niet alleen voor. Gezond & Zeker ondersteunt ergocoaches, veiligheidscoaches, maar ook arbocoördinatoren en p&o medewerkers bij de preventie van fysieke belasting en agressie. Op deze site van Gezond & Zeker vind je informatie, tips, veel gratis aan te vragen brochures, richtlijnen, etc. om je taak makkelijker te maken. Als je je bij ons registreert* ontvang je gericht informatie over workshops & bijeenkomsten in je regio, de landelijke Kennisdagen, het Gezond & Zeker Magazine, de digitale nieuwsbrief, kun je met andere zorgmedewerkers ervaringen uitwisselen in forumdiscussies, etc. Al meer dan 16.000 ergocoaches, veiligheidscoaches en andere betrokkenen zijn je voorgegaan. 

* Aan registratie zijn geen kosten verbonden. Je ontvangt het Gezond & Zeker Aktieblok als welkomstcadeau.

 
Please wait