Gezond & Zeker Logo

Gezond & Zeker

18751 Deelnemers

WELKOM

Tip van de dag

Meer tips
En wat wil en wat moet ik weten van de ander?

Het antwoord op deze vraag, hangt af van de persoon, en op welke aspecten je zorgverlening zich richt Van een zelfstandig wonende oudere bij wie alleen hulp bij de steunkousen nodig is, ligt dit anders dan bij de cliënt die je de klok rond begeleidt in een woonvoorziening. Mogelijke onderwerpen zijn hieronder samengevat, zo heb je al een basis van waaruit je vertrekken kan.
Lees Meer...

Agenda

09-04-2015
InBeeld over omgaan met verwarde personen
09-04-2015
Leernetwerk Duurzame Inzetbaarheid
23-04-2015
Samen zorgen met mantelzorgers?
12-05-2015
Werkgroep Gezond & Zeker

Poll

Gezond & Zeker gaat in 2015 over Duurzaam zorgen. Wat betekent duurzaam zorgen voor jou?
 

Welkom op Gezondenzeker.nl

Welkom op gezondenzeker.nl 
Welkom op gezondenzeker.nl, de site over preventie van fysieke belasting en van agressie in de zorg. Agressie en fysieke belasting zijn vaak de oorzaak van verzuim en ziekte in de Nederlandse gezondheidszorg. Dit vraagt om preventiebeleid en aandacht voor deze thema's op de werkvloer. Gezond & Zeker helpt je daarbij. Dit doen we met deze website en door bijeenkomsten te organiseren, zoals de Gezond & Zeker Kennisdagen.

Gezond & Zeker
In de praktijk blijkt dat de aandacht voor preventie van fysieke belasting en voor agressie na verloop van tijd inzakt of zelfs niet doordringt op de werkvloer. Collega’s vervallen in oude gewoonten of zijn niet op de hoogte van het bestaan van nuttige informatie en tips. Voor deze continue aandacht op de werkvloer vervult de ergocoach of de veiligheidscoach een belangrijke rol. Jullie houden deze thema's op de agenda. 

Je staat er bij deze taak niet alleen voor. Gezond & Zeker ondersteunt ergocoaches, veiligheidscoaches, maar ook arbocoördinatoren en p&o medewerkers bij de preventie van fysieke belasting en agressie. Op deze site van Gezond & Zeker vind je informatie, tips, veel gratis aan te vragen brochures, richtlijnen, etc. om je taak makkelijker te maken. Als je je bij ons registreert* ontvang je gericht informatie over workshops & bijeenkomsten in je regio, de landelijke Kennisdagen, het Gezond & Zeker Magazine, de digitale nieuwsbrief, kun je met andere zorgmedewerkers ervaringen uitwisselen in forumdiscussies, etc. Al meer dan 18.000 ergocoaches, veiligheidscoaches en andere betrokkenen zijn je voorgegaan. 

* Aan registratie zijn geen kosten verbonden. Je ontvangt een Gezond & Zeker minipocket als welkomstcadeau.

 
Please wait