Gezond & Zeker Logo

Gezond & Zeker

18867 Deelnemers

WELKOM

Tip van de dag

Meer tips
Hulphond

Een hulphond geeft mensen met een lichamelijke beperking of epilepsie veel meer mogelijkheden in het dagelijks leven Zo’n hond biedt ook extra gelegenheid tot contact met anderen. Mensen met een hulphond zijn onafhankelijker, hebben meer sociale contacten en voelen zich meer geaccepteerd.
Lees Meer...

Agenda

01-06-2015
Verzuimnetwerk Twente
02-06-2015
Themadag ergocoaches: workshop Zelfmanagement en regie door analyse op werkvloer
02-06-2015
Themadag Ergocoaches: workshops Bewegen als onderdeel van verantwoorde (ouderen)zorg en Zitten is het nieuwe roken
02-06-2015
Gezond & Zeker regiomiddag

Poll

Gezond & Zeker gaat in 2015 over Duurzaam zorgen. Wat betekent duurzaam zorgen voor jou?
 

Welkom op Gezondenzeker.nl

Welkom op gezondenzeker.nl 
Welkom op gezondenzeker.nl, de site over preventie van fysieke belasting en van agressie in de zorg. Agressie en fysieke belasting zijn vaak de oorzaak van verzuim en ziekte in de Nederlandse gezondheidszorg. Dit vraagt om preventiebeleid en aandacht voor deze thema's op de werkvloer. Gezond & Zeker helpt je daarbij. Dit doen we met deze website en door bijeenkomsten te organiseren, zoals de Gezond & Zeker Kennisdagen.

Gezond & Zeker
In de praktijk blijkt dat de aandacht voor preventie van fysieke belasting en voor agressie na verloop van tijd inzakt of zelfs niet doordringt op de werkvloer. Collega’s vervallen in oude gewoonten of zijn niet op de hoogte van het bestaan van nuttige informatie en tips. Voor deze continue aandacht op de werkvloer vervult de ergocoach of de veiligheidscoach een belangrijke rol. Jullie houden deze thema's op de agenda. 

Je staat er bij deze taak niet alleen voor. Gezond & Zeker ondersteunt ergocoaches, veiligheidscoaches, maar ook arbocoördinatoren en p&o medewerkers bij de preventie van fysieke belasting en agressie. Op deze site van Gezond & Zeker vind je informatie, tips, veel gratis aan te vragen brochures, richtlijnen, etc. om je taak makkelijker te maken. Als je je bij ons registreert* ontvang je gericht informatie over workshops & bijeenkomsten in je regio, de landelijke Kennisdagen, het Gezond & Zeker Magazine, de digitale nieuwsbrief, kun je met andere zorgmedewerkers ervaringen uitwisselen in forumdiscussies, etc. Al meer dan 18.000 ergocoaches, veiligheidscoaches en andere betrokkenen zijn je voorgegaan. 

* Aan registratie zijn geen kosten verbonden. Je ontvangt een Gezond & Zeker minipocket als welkomstcadeau.

 
Please wait