Gezond & Zeker Logo

Gezond & Zeker

20649 Deelnemers

Aanmelden

WELKOM

Tip van de dag

Meer tips
Aanbrengen tilband met zakjes glijzeil

Als je de cliënt met een passieve lift uit de stoel wilt tillen kan het wel eens lastig zijn om de tilband goed diep achterin de rug te krijgen Dat kan vooral bij de wat zwaardere cliënten het geval zijn. Of als de cliënt een precies passende, nauw sluitende rolstoel heeft.
Lees Meer...

Agenda

04-09-2017
Arbonetwerk IJssel/Vecht
07-09-2017
Arbonetwerk Twente
05-10-2017
Basistraining Creëren van draagvlak beleid Duurzame Inzetbaarheid
05-10-2017
Basistraining Creëren van draagvlak beleid Duurzame Inzetbaarheid

Poll

Rugklachten in de zorg nemen weer toe. Wat moet Gezond & Zeker doen om ergocoaches te ondersteunen?
 

Welkom op Gezondenzeker.nl

Welkom op gezondenzeker.nl 
Welkom op gezondenzeker.nl, de site over preventie van fysieke belasting en van agressie in de zorg. Agressie en fysieke belasting zijn vaak de oorzaak van verzuim en ziekte in de Nederlandse gezondheidszorg. Dit vraagt om preventiebeleid en aandacht voor deze thema's op de werkvloer. Gezond & Zeker helpt je daarbij. Dit doen we met deze website en door bijeenkomsten te organiseren, zoals de Gezond & Zeker Kennisdagen.

Kijk hier voor meer informatie over de Gezond & Zeker Kennisdag

Gezond & Zeker
In de praktijk blijkt dat de aandacht voor preventie van fysieke belasting en voor agressie na verloop van tijd inzakt of zelfs niet doordringt op de werkvloer. Collega’s vervallen in oude gewoonten of zijn niet op de hoogte van het bestaan van nuttige informatie en tips. Voor deze continue aandacht op de werkvloer vervult de ergocoach of de veiligheidscoach een belangrijke rol. Jullie houden deze thema's op de agenda. 

Je staat er bij deze taak niet alleen voor. Gezond & Zeker ondersteunt ergocoaches, veiligheidscoaches, maar ook arbocoördinatoren en p&o medewerkers bij de preventie van fysieke belasting en agressie. Op deze site van Gezond & Zeker vind je informatie, tips, veel gratis aan te vragen brochures, richtlijnen, etc. om je taak makkelijker te maken. Als je je bij ons registreert* ontvang je gericht informatie over workshops & bijeenkomsten in je regio, de landelijke Kennisdagen, het Gezond & Zeker Magazine, de digitale nieuwsbrief, kun je met andere zorgmedewerkers ervaringen uitwisselen in forumdiscussies, etc. Al meer dan 20.000 ergocoaches, veiligheidscoaches en andere betrokkenen zijn je voorgegaan. 

* Aan registratie zijn geen kosten verbonden. Je ontvangt een Gezond & Zeker Veiligheidscoach minipocket of een posterpakket Praktijkrichtlijnen fysieke belasting als welkomstcadeau.
 
Please wait