Gezond & Zeker Logo

Gezond & Zeker

20966 Deelnemers

Aanmelden

AGENDA

Op deze pagina vind je een overzicht van workshops, bijeenkomsten, congressen, etc. die interessant zijn voor medewerkers in zorg en welzijn die zich bezig houden met de preventie van fysieke belasting en agressie. Heb jij een item voor de agenda? Mail het ons.

Agenda

04-12-2017
Arbonetwerk IJssel/Vecht
WGV Zorg en Welzijn biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen arbocoördinatoren. Hiervoor worden periodiek bijeenkomsten georganiseerd waarbij ingegaan wordt op nieuwe wet- en regelgeving en de mogelijkheden om elkaar bij de interpretatie en toepassing te helpen. De nadruk ligt bij deze bijeenkomsten op kennisdeling. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.
Datum en locatie
De bijeenkomst wordt gehouden op maandag 4 december van 09:00 - 11:30 uur bij WGV Zorg en Welzijn, Zutphenseweg 51 in Deventer.

Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u deelnemen aan het Arbonetwerk IJssel-Vecht? Meld u dan aan bij WGV Zorg en Welzijn, afdeling vitaliteit, 088 255 66 50 of mail naar info@wgvzorgenwelzijn.nl.

Kijk hier voor meer informatie.

Please wait