Gezond & Zeker Logo

Gezond & Zeker

20966 Deelnemers

Aanmelden

NIEUWS

Op deze pagina vind je Gezond & Zeker nieuws en algemeen nieuws over het verminderen van fysieke belasting en agressie in zorg en welzijn.  
 

Nieuws

16-12-2014
Autorisatie praktijkrichtlijnen
In het nieuwste Gezond & Zeker magazine kon je het al lezen: Een mooie mijlpaal is bereikt. Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) heeft de Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting geautoriseerd. Het lijkt wellicht een formaliteit, maar het is een belangrijkste stap waar ook jij veel aan kunt hebben.
Enerzijds hadden de Praktijkrichtlijnen natuurlijk al een enorme status. Voortgekomen uit de praktijk zelf, ontwikkeld in nauwe samenspraak met zorgverleners, sociale partners en later ook de overheid zijn ze sinds enkele jaren officieel onderdeel van de Arbocatalogi. Die datalogi zijn de weerslag van landelijke afspraken fysieke belasting en het toetsingskader voor de Inspectie SZW. En dan hebben we nog de wereldwijde stap naar opname in het CEN ISO Technical Report 12296. Deze nieuwe stap - de autorisatie door V&VN - is van wezenlijk belang. Ergonomie en fysieke belasting wordt hiermee eindelijk integraal onderdeel van de manier waarop we in ons land zorg verlenen. Je zou bijna kunnen zeggen: ergonomie 2.0.

Wil je hier meer over lezen? Kijk dan op pagina 12 van Gezond & Zeker Magazine nummer 4, 2014.

Please wait