Gezond & Zeker Logo

Gezond & Zeker

20966 Deelnemers

Aanmelden

NIEUWS

Op deze pagina vind je Gezond & Zeker nieuws en algemeen nieuws over het verminderen van fysieke belasting en agressie in zorg en welzijn.  
 

Nieuws

18-06-2015
Preventief tegen overbelasting
Fysieke overbelasting is verzuimreden nummer 1 in de ziekenhuissector. Bij Gezond & Zeker besteden we hier natuurlijk al langer aandacht aan. Op 25 maart vond er een grote conferentie plaats in Parijs die helemaal gewijd was aan dit thema. Op deze conferentie werden een aantal lezingen gegeven waarvan de presentaties nu online te downloaden zijn. Hier heb jij als ergocoach ook wat aan!

De centrale vraag bij het congres in Parijs was: Op welke manieren kunnen sociale partners de belasting van het bewegingsapparaat in goede banen leiden? Er waren ongeveer 90 deelnemers uit zestien Europese lidstaden aanwezig om de risico's te bspreken. Ze gingen uit van de volgende vier uitgangspunten:

  • Duidelijke richtlijnen die aangeven wanneer belasting overbelasting wordt. Als basis daarvoor worden genoemd: de Europese richtlijn ‘manueel hanteren van lasten’ (90/269/EEC) en de internationale standaard voor manuele handelingen van ziekenhuispersoneel (CEN ISO TR 12296).
  • Sociale partners moeten bijdragen aan de invoering van deze richtlijnen, bijvoorbeeld door er regelmatig aandacht voor te vragen.
  • Het ontwerp van het ziekenhuis (de werkvloer) moet gericht zijn op veilig werken (ergonomisch design).
  • Werkgever en werknemer moeten (niet eenmalig, maar doorlopend) worden geschoold over de risico’s van overbelasting en de manieren om overbelasting te voorkomen.

Op deze website kun je de presentaties downloaden van de Europese werknemersorganisatie EPSU en de Europese werkgeversorganisatie HOSPEEM. 

Please wait